För en tid som denna

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig” Joh 14:1

Det är en speciell tid vi lever i. Virus som sprider sig över världen. Människor som bunkrar, rapporter om börsras, oljekris och karantän. Skolor som stängs, event som ställs in och folktomma butiker. Det som till början såg ut att var en väldigt begränsad smitta drabbar nu människor i samhällets alla delar. Fler och fler insjuknar, vissa kämpar för sina liv, vårdpersonal sliter hårt för att hjälpa så många som möjligt, många ställs inför stora ekonomiska utmaningar, och våra beslutsfattare gör sitt yttersta för att guida och navigera rätt i rådande extremt snåriga terräng.

I takt med att krisen breder ut sig tycks oron eskalera. Vad händer om jag eller någon närstående drabbas? Hur kommer det att gå? Klarar vi oss igenom detta? Blir samhället någonsin sig likt igen?

I allt detta uppmanar Gud oss att inte låta våra hjärtan oroas, utan att istället sätta vår tro, vår tillit, vår förtröstan till Honom. Han som inte är begränsad, han som har lovat att vara med oss alla dagar, han som har all makt. Även när sllt ser nattsvart ut och även om samhället ser ut att kollapsa så står han kvar. Han är densamme, den som aldrig förändras, oavsett hur mycket och hur snabbt vår omvärld gör det.

Jag är övertygad om att vi som troende är placerade där vi är just för en tid som denna. När rädslan får större och större grepp om samhället är det viktigare än någonsin att vi håller fokus. Att vi söker Guds ansikte, fyller oss med Hans ord, visar omtanke och kärlek till människor i vår omgivning, hjälper till där vi kan, och ber för våra beslutsfattare och för de som på olika sätt drabbats. Vi har en god Far som lovat att aldrig lämna oss. Han är på vår sida, Han älskar oss, och Han har kontroll. När ingen annan tycks ha det, så står Gud fast. Och det är Han som är vår källa till trygghet. Inte krisplaner, politiska system, välfärd, medicin eller sjukvård. Allt detta är viktiga redskap i vårt formande av en ordnad, stabil, och säker tillvaro. Men det är enbart i Gud som vår själ kan få sin ro.

Därför behöver vi hålla oss nära Honom, låta Honom visa oss sitt perspektiv och fylla oss med mer av sitt ljus, det ljus som just nu behövs mer än någonsin i vår värld. Vi behöver hålla fokus uppåt, lyssna inåt, och låta Gud leda oss framåt till platser där vi får tala hopp, sprida Hans kärlek, och låta hans övernaturliga vishet flöda genom oss.

Vi är Guds barn och vi lever på den här jorden med ett syfte – att dela med oss av det vi har fått, att sprida Guds kärlek i vår vardag, och att reflektera Hans ljus till vår omvärld så att fler får erfara Hans kärlek och trofasthet och hitta den trygghet som finns i Honom och ingen annan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *